Euroopan unionin neuvosto: Jätehuolto ja kierrätys: neuvostolta uudet säännöt

22.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi tänään jätepaketin, jossa annetaan uudet jätehuoltoa koskevat säännöt ja määritetään kierrätykselle oikeudellisesti sitovat tavoitteet

Jäsenmaiden on saavutettava seuraavat yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä lisäävät tavoitteet:

    2025 mennessä   2030 mennessä   2035 mennessä
Yhdyskuntajäte     55%   60%   65%

Jäsenmaiden on 1. tammikuuta 2025 mennessä otettava käyttöön erilliskeräykset tekstiileille ja kotitalouksissa syntyneelle vaaralliselle jätteelle. Niiden on lisäksi varmistettava, että 31. joulukuuta 2023 mennessä biojäte
joko kerätään erikseen tai kierrätetään sen syntypaikalla (esim.
kotikompostoinnilla). Paperi ja kartonki, lasi, metallit ja muovi
kerätään jo ennestään erikseen.

Lainsäädännössä määritetään erilliset pakkausjätteen kierrätystavoitteet:

    2025 mennessä   2030 mennessä
Kaikki pakkaukset     65%   70%
Muovi     50%   55%
Puu     25%   30%
Rautametallit     70%   80%
Alumiini     50%   60%
Lasi     70%   75%
Paperi ja kartonki     75%   85%

Lainsäädäntö sisältää kaatopaikalle sijoittamista koskevan vähentämistavoitteen, ja siinä määritetään vähimmäisvaatimukset kaikille laajennetun tuottajavastuun järjestelmille.
Näihin järjestelmiin kuuluvien tuotteiden tuottajien on kannettava
vastuu tuotteensa jätehuollosta, kun tuote on elinkaarensa
jätevaiheessa, ja niiden on osallistuttava jätehuollon kustannuksiin.
Lisäksi otetaan käyttöön kaikkia pakkauksia koskevat pakolliset
laajennetun tuottajavastuun järjestelmät. Jäsenmaiden on pyrittävä
varmistamaan, että vuodesta 2030 alkaen kierrätyskelpoisia tai muuten
hyödynnettäviä jätteitä, erityisesti yhdyskuntajätettä, ei hyväksytä
kaatopaikalle.

Jätepaketin myötä jätettä kierrätetään enemmän, mikä edesauttaa
siirtymistä kiertotalouteen. Paketti kannustaa käyttämään kierrätettäviä
pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä pakkauksia. Se myös
parantaa jätehuoltoa.

Neuvosto on hyväksynyt lainsäädännön, joten se tulee voimaan 20 päivän
kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments