Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2018: Oikeuslaitos oikeusvaltion ja EU:n arvojen ylläpitäjänä

29.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio julkaisi eilen EU:n oikeusalan tulostaulun 2018. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja tehokkuudesta

Tulostaululla pyritään tukemaan kansallisia viranomaisia niiden parantaessa oikeuslaitostensa tehokkuutta.


Vuoden 2018 tulostaulun keskeiset havainnot ovat seuraavat:

 • Oikeuslaitoksen riippumattomuus: Yritysten
  käsitys oikeuslaitoksen riippumattomuudesta on parantunut tai pysynyt
  ennallaan noin kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioista, kun sitä verrataan
  edellisvuoteen tai vuoteen 2010. Joissakin maissa se on kuitenkin myös
  heikentynyt. Sekä kansalaisten että yritysten mielestä tärkein syy
  tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuuden puutteeseen on se, että
  hallitus ja poliitikot sekaantuvat oikeuslaitoksen toimintaan tai
  painostavat tuomioistuimia. Uusi indikaattori, syyttäjälaitoksen
  organisointi, osoittaa, että yleinen kehitys vie kohti riippumattomampaa
  syyttäjälaitosta ennemminkin kuin kohti toimeenpanovallan käyttäjälle
  alisteista tai siihen sidoksissa olevaa syyttäjälaitosta.
 • Oikeuslaitoksen taloudelliset resurssit: Kaiken
  kaikkiaan oikeuslaitosmenot pysyivät useimmissa jäsenvaltioissa
  ennallaan, mutta maiden välillä on suuria eroja. Taloudellisia
  resursseja määrittäessään jäsenvaltiot käyttävät pääasiassa
  historiallisia tai toteutuneita kustannuksia sen sijaan, että ne
  perustuisivat todelliseen työmäärään tai tuomioistuimen pyyntöön.
  Jäsenvaltioista 16 tuki oikeuslaitostaan EU:n varoin.
 • Oikeuslaitosten tehokkuus: Jäsenvaltioissa,
  joilla on haasteita, voidaan havaita myönteistä kehitystä, mutta
  oikeudenkäynnit siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ovat monissa
  jäsenvaltioissa edelleen hyvin pitkiä. Rahanpesun torjuntaa koskevat
  oikeudenkäynnit kestävät ensimmäisessä oikeusasteessa keskimäärin
  enintään vuoden noin puolessa jäsenvaltioista. Joissakin jäsenvaltioissa
  ne voivat kestää keskimäärin jopa kaksi vuotta tai enemmän.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments