Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin tulkinnasta

17.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisten sopimusten kohtuuttomat ehdot – Se, että kansallinen tuomioistuin tutkii viran puolesta, kuuluuko sopimus mainitun direktiivin soveltamisalaan – 2 artiklan c alakohta – Elinkeinonharjoittajan käsite – Korkea-asteen oppilaitos, jonka rahoitus taataan pääosin julkisista varoista – Sopimus lukukausi- ja opintomatkamaksujen korottomasta takaisinmaksusuunnitelmasta

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt vredegerecht te Antwerpen (Antwerpenin
alioikeus, Belgia).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun
neuvoston direktiivin 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29) tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Karel de Grote –
Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW, joka on Antwerpeniin
(Belgia) sijoittautunut itsenäinen oppilaitos (jäljempänä KdG), ja Susan
Romy Jozef Kuijpers ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu
maksaa takaisin lukukausi- ja opintomatkamaksuja korkoineen sekä
korvauksen.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettua neuvoston direktiiviä
93/13/ETY on tulkittava siten, että kansallisen tuomioistuimen, joka
antaa asiassa yksipuolisen ratkaisun ja jolla on kansallisten
prosessisääntöjen mukaan toimivalta tutkia viran puolesta, onko
vaatimuksen perusteena oleva sopimusehto ristiriidassa
oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvien kansallisten säännösten
kanssa, on tutkittava viran puolesta, kuuluuko kyseisen sopimusehdon
sisältävä sopimus mainitun direktiivin soveltamisalaan ja onko
sopimusehto mahdollisesti kohtuuton.

2)      Ennakkoratkaisua
pyytäneen tuomioistuimen toteuttamiin selvityksiin liittyvällä
varauksella direktiivin 93/13 2 artiklan c alakohtaa on tulkittava
siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaista itsenäistä
oppilaitosta, joka on tehnyt yhden opiskelijansa kanssa sopimuksen tällä
lukukausi- ja opintomatkamaksuista olevan velan maksujärjestelyistä, on
pidettävä tällaisen sopimuksen yhteydessä kyseisessä säännöksessä
tarkoitettuna ”elinkeinonharjoittajana”, joten sopimus kuuluu mainitun
direktiivin soveltamisalaan.

Linkki asiaan C-147/16

Unionin tuomioistuimen lehditstötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments