Eduskunnan kirjasto: EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano -tietopaketti

8.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018

Tietopakettiin on koottu tietoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
ja tietosuojadirektiivin implementoinnista Suomessa. Tietopaketissa
seurataan ehdotettujen yleislakien (tietosuojalaki ja laki
henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden
ylläpitämisen yhteydessä) valmisteluvaiheita ja eduskuntakäsittelyä.

Uusi tietosuoja-asetus on yleissäädös, joka koskee lähtökohtaisesti
kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset
rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen
käsittelijän velvollisuuksista. Yleinen tietosuoja-asetus on tullut
voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018.

EU:n
yleinen tietosuoja-asetus edellyttää Suomessa henkilötietolainsäädännön
tarkistamista. Asetuksen mukaiset muutokset esitetään toteutettavan
säätämällä uusi tietosuojalaki joka toimisi henkilötietojen käsittelyä
koskevana yleislakina.

Uusi tietosuojadirektiivi korvaa vuonna 2008 annetun puitepäätöksen 2008/977/YOS
rikosasioissa tehtävissä sekä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Tietosuojadirektiivi on
saatettava kansallisesti voimaan 6.5.2018 mennessä. Suomessa direktiivin
täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä (tietosuojadirektiivityöryhmä)
ehdottaa, että direktiivin kansalliseksi täytäntöön panemiseksi
säädetään laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments