Asianajajaliitto mukana SuomiAreenalla heinäkuussa

24.5.2018 | Tiedotteet

Asianajajaliitto osallistuu Porissa SuomiAreena-tapahtumaan ja järjestää näytösoikeudenkäynnin yhteistyössä improvisaatioteatteri Stella Polariksen kanssa maanantaina 16.7.2018 klo 17.30-18.30 Eetunaukion lavalla. Esitys havainnollistaa yleisölle draaman keinoin, mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu. Yleisö pääsee äänestämään oikeudenkäynnin ratkaisusta esityksen aikana ja voi näin testata oikeuskäsitystään.
 
SuomiAreenalla esitettävän näytösoikeudenkäynnin oikeustapauksena on rikosoikeudenkäynti, jossa kuvitteelliset henkilöt Saara ja Kaija ovat syytettyinä porilaisessa baarissa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Tunnin mittaiseen esitykseen tiivistyvät oikeudenkäynnin eri vaiheet. Esitys on asiapitoinen, mutta myös viihdyttävä, sillä Saaraa ja Kaijaa esittävät näyttelijät hyödyntävät puheenvuoroissaan takaumia ja improvisaatiota.
 
Näytösoikeudenkäynnin esiintyjäkaarti on nimekäs. Syyttäjän roolissa nähdään valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, tuomarina hovioikeuden presidentti Tapani Vasama ja asianajajia esittävät asianajajat Riitta Leppiniemi ja Antti Riihelä. Asianajaja Timo Santavuo esittää todistajaa. Improvisaatioteatteri Stella Polariksen näyttelijät Sari Havas ja Kirsti Kuosmanen esittävät oikeudenkäynnin osapuolia ja tuovat esitykseen elävyyttä improvisaatioteatterin keinoin. Näyttelijä Elina Stirkkinen toimii esityksen kertojana ja juontajana.
 
Yleisöllä on esityksen aikana mahdollisuus testata oikeustajunsa ottamalla kantaa oikeuden ratkaisuun. 
 
– Kansalaisten käsitykset tekojen rangaistavuudesta ja rangaistustasosta saattavat olla erilaisia kuin oikeudenhoidon ammattilaisten. Näistä on hyvä keskustella ja siksi Asianajajaliitto haluaa tehdä oikeudenkäyntiä tutuksi yleisölle. On hyvä tietää, mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu ja millaiset seikat vaikuttavat tuomittaviin rangaistuksiin, sanoo Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola.
 
Rikoksissa ja rangaistuksissa on hyvin monenlaisia tasoja. Asianajajalla on tärkeä rooli oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden varmistajana. Rikosoikeudenkäynnissä syytetyn avustajan tehtävänä on varmistaa, ettei syytöntä tuomita eikä epäiltyä tuomita ankarammasta teosta kuin mihin hän on syyllistynyt.
 
Lisätiedot
Jarkko Ruohola, Asianajajaliiton puheenjohtaja, puh. 010 320 8441 (yhdistyy kännykkään)
Sari Krappe, Asianajajaliiton viestintäpäällikkö, puh. (09) 6866 1225 ja 040 562 0040
 
www.asianajajaliitto.fi 
www.suomiareena.fi
 
Twitter: @Asianajajat
Facebook: @Asianajajat
Instagram: @asianajajat
 
Asianajaja turvaa oikeusvaltion
 
Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää riippumattomien, ammattitaitoisten ja eettisesti moitteettomien oikeudellisten palveluiden saatavuutta kaikille varallisuudesta riippumatta.
 
Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajia on Suomessa noin 2 100. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja.