YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevältä komitealta ratkaisu suomalaistapauksessa perheväkivaltaa huoltajuutta koskevassa asiassa

6.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tapauksessa oli kyse siitä, olivatko viranomaiset laiminlyöneet valtion huolellisuusvelvoitetta ja ryhtyneet tarvittaviin toimiin suojellakseen valittajaa ja hänen lastaan perheväkivallan vaaralta.

YK:n naisten syrjinnän poistamista
käsittelevä komitea teki 5. maaliskuuta 2018 ratkaisunsa perheväkivaltaa
ja lapsen huoltajuutta koskevassa valitusasiassa. Ratkaisussa todettiin
tapauksessa loukatun YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta
tehtyä yleissopimusta.

Komitea katsoo, että tehty huoltajuusratkaisu ei
sisältänyt juuri lainkaan perusteita huoltajuuden siirtämiselle
valittajalta lapsen isälle eikä valittajan kohtaamalle perheväkivallalle
ollut annettu enempää merkitystä päätöksentekoprosessissa. Komitean
mukaan myöskään isän kykyä vanhempana ei ollut arvioitu huolimatta
lukuisista lastensuojeluilmoituksista ja hänen saamasta
väkivaltatuomiosta.

Komitea muistuttaa, että lapsen edun
ensisijaisuus tulee olla määritelty ja perusteltu lasta koskevissa
päätöksissä. Komitea katsoo, että valtio oli laiminlyönyt
huolellisuusvelvoitettaan valittajan esittämien väitteiden käsittelyn
osalta. Tämä oli vahingoittanut lapsen etua ja valittajan
mahdollisuuksia yhdenvertaiseen kohteluun huoltajuusasiassa. Lisäksi
komitea katsoo, että viranomaiset olivat soveltaneet stereotyyppistä ja
täten syrjivää käsitystä perheväkivallasta.

Komitea suosittelee, että lapsen huoltajuutta
koskeva asia käsitellään uudestaan viipymättä. Tässä yhteydessä
suositellaan tehtäväksi perusteellinen arvio lapsen isän
väkivaltaisuudesta lapsen edun arvioimiseksi. Komitea suosittelee
valittajalle asianmukaista korvausta.

Lisäksi komitea antaa suosituksia yleisiksi
toimenpiteiksi muun muassa perheväkivallan huomioimisesta lapsen
huoltajuutta koskevissa ratkaisuissa.

Kyseessä on YK:n naisten syrjinnän poistamista
käsittelevän komitean ensimmäinen Suomea koskeva ratkaisu
yksilövalitusasiassa. Komitea pyytää Suomea raportoimaan komitealle
kuuden kuukauden sisällä niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisun
johdosta on ryhdytty.

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean ratkaisu englanniksi

Ulkoministeriön tiedote:

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments