Syytetyn ei tarvitse jatkossa olla itse paikalla oikeudenkäynnissä

19.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakivaliokunta äänesti siitä riittääkö, että puolustaja on paikalla pääkäsittelyssä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 200/2017 vp

Valiokunta kävi yleiskeskustelun.
Yksityiskohtaisessa
käsittelyssä ed. Tavio ehdotti ed. Hännisen kannattamana, että 2.
lakiehdotuksen 8 luvun 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

“Vastaajaa ei voida tuomita käräjäoikeudessa vankeusrangaistukseen, ellei häntä ole henkilökohtaisesti kuultu.  Vastaajan
on kuitenkin oltava henkilökohtaisesti käräjäoikeuden tai hovioikeuden
pääkäsittelyssä läsnä siltä osin kuin tuomioistuin katsoo hänen
läsnäolonsa asian selvittämiseksi tai muusta syystä tarpeelliseksi.
Vastaaja voidaan tuomita hovioikeudessa rangaistukseen ilman
henkilökohtaista kuulemista, jos häntä on edustanut
oikeudenkäyntiasiamies pääkäsittelyssä. Alle 18-vuotiasta vastaajaa ei
voida tuomita vankeusrangaistukseen, ellei häntä ole henkilökohtaisesti
kuultu pääkäsittelyssä.  Vastaajan
on oltava henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä, jossa käsitellään
syytettä rikoksesta, jonka johdosta hän on vangittuna. Tuomioistuin voi
kuitenkin päättää, ettei tässä momentissa tarkoitetun vastaajan tarvitse
olla läsnä koko pääkäsittelyn ajan.” 

Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa mietintöluonnosta vastaan. Äänin 10—6 (0 tyhjää ) pohja hyväksyttiin.

Lakivaliokunnan mietintö: LaVM 2/2018 vp

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments