Lausunto kv selvityksestä velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta

18.4.2018 | Lausunnot

Dnro 09/2018
 
Lausuntopyyntönne: OM 2/41/2018
Kansainvälinen selvitys velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta
 
Asianajajaliiton 18.4.2018 antama lausunto on luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä: