Lausunto HE-luonnoksesta rikoslain muuttamisesta

6.4.2018 | Lausunnot

Dnro 15/2018
 
Lausuntopyyntönne: OM 9/41/2017, 14.3.2018
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA
 
Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle koskien esitystä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen edellyttämistä teknisistä muutoksista rikoslakiin.
 
Esitysluonnoksessa on kysymys rikoslain 14 luvun 7 §:n, 25 luvun 9 §:n 2 momentin ja 40 luvun 11 §:n 1 ja 2 kohdan muuttamisesta siten, että tunnusmerkistöihin lisätään teknisenä muutoksena maakuntavaalit, maakunta ja maakuntavaltuutettu. Ehdotetut rikoslain tekniset muutokset liittyvät suoraan valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen, jossa tiettyjä kunnan tehtäviä ja hallinnollista valtaa siirretään maakuntatasolle (SOTE ym.).
 
Ehdotuksessa on kuntaa ja sen hallintoa koskeva rikosoikeudellinen sääntelykehys siirretty identtisesti maakuntakontekstiin. Lähtökohta on sinänsä linjakas, eikä se maakuntahallinnon asema ja tehtävät huomioiden tosiasiallisesti muuta rangaistavan menettelyn alaa eikä edellä mainittujen lainkohtien perussystematiikkaa. 
 
Mikäli ehdotuksen taustalla oleva laaja maakuntahallintoa koskeva muutoshanke toteutuisi esitetyssä muodossa, ei Asianajajaliitolla ole huomauttamista sen perusteella ehdotettuihin rikoslain teknisluonteisiin muutoksiin.
 
Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 2018
 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
 
Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja
 
 
LAATI
Antti Riihelä, asianajaja, Suomen Asianajajaliiton rikosoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
 
Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosoikeuden asiantuntijaryhmässä.