Ky:n toiminta virheellisen kaupparekisterimerkinnän turvin ei täyttänyt rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistöä eikä hyötyä tuomittu menetetyksi

3.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:24

Rekisterimerkintärikos
Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen

A:n oli katsottu syyllistyneen
rikoslain 16 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun
rekisterimerkintärikokseen hänen ilmoitettuaan kaupparekisteriin
totuudenvastaisesti eräät henkilöt kahden kommandiittiyhtiön
vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Korkein oikeus katsoi, ettei A ollut
hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä käyttänyt aiheutettua
virhettä hyväkseen harjoittamalla kommandiittiyhtiöissä liiketoimintaa
omaan lukuunsa eikä siten syyllistynyt myös momentin 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla rekisterimerkintärikokseen. (Ään.)

A ei
ollut myöskään saanut rekisterimerkintärikoksista sellaista
taloudellista hyötyä, joka oli tuomittava valtiolle menetetyksi. (Ään.)

15. – – – Tulkinta, jonka mukaan liiketoiminnan
harjoittamista kommandiittiyhtiöissä voitaisiin yleisesti pitää kyseisen
kaupparekisterissä olevan virheen hyväksikäyttämisenä laajentaisi
rikostunnusmerkistöä tavalla, joka olisi vastoin rikosoikeuden
laillisuusperiaatteeseen perustuvaa epätäsmällisyyskieltoa.

19. A on rikoslain 10 luvun 2 §:n
nojalla tuomittu menettämään valtiolle rikoksen tuottamana
taloudellisena hyötynä hänen kommandiittiyhtiöistä tekemiensä
yksityisottojen määrä eli 63 000 euroa kohdassa 22 ja 39 615 euroa
kohdassa 25. Korkein oikeus katsoo, että mainituissa syytekohdissa A:n
syyksi jäävästä kahdesta väärän tiedon ilmoittamiseen kaupparekisteriin
perustuvasta rekisterimerkintärikoksesta ei ole aiheutunut A:lle
sellaista rikoshyötyä, joka tulisi tuomita valtiolle menetetyksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments