Kun kolmannen maan kansalaisella oli oleskelulupa toisessa Schengen-maassa, maahantulokielto jäi vain Suomea koskevaksi

10.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:47

Ulkomaalaisasia – Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu

Maahanmuuttovirasto päätti
käännyttää kolmannen maan kansalaisen kotimaahansa Nigeriaan ja määräsi
hänet Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon toistaiseksi, koska
hänen katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta.
Valittajalla oli Espanjan myöntämä 11.2.2018 asti voimassa oleva
oleskelulupa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, unionin
tuomioistuimen annettua asiassa korkeimman hallinto-oikeuden
ennakkoratkaisupyynnön johdosta tuomion (C-240/17 E, EU:C:2018:8), että
koska maasta poistamiseen on ryhdytty sillä perusteella, että valittaja
muodostaa vaaran yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, hän ei
enää täyttänyt Schengenin rajasäännöstön 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan
mukaista maahantulon edellytystä Schengen-valtioiden alueelle. Tämän
vuoksi hänet on tullut käännyttää kotimaahansa Nigeriaan.

Lisäksi
korkein hallinto-oikeus katsoi, että valittajalle on lähtökohtaisesti
tullut määrätä maahantulokielto, joka koskee kaikkia Schengen-valtioita.
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 25 artiklan
2 kohta edellyttää, että kolmannen maan kansalaiselle maahantulokiellon
määräävä valtio neuvottelee sen valtion kanssa, joka on myöntänyt
kolmannen maan kansalaiselle voimassa olevan oleskeluluvan.
Maahanmuuttovirasto ei ollut toiminut virheellisesti käynnistäessään
neuvottelumenettelyn Espanjan kanssa vasta siinä vaiheessa, kun
valittaja oli määrätty käännytettäväksi ja hänelle oli määrätty
Schengen-aluetta koskeva maahantulokielto. Neuvottelumenettelyn
tuloksettomuuden vuoksi Maahanmuuttoviraston olisi tullut kuitenkin
kohtuullisen ajan jälkeen peruuttaa valittajaa koskeva Schengen-aluetta
koskeva maahantulokielto ja määrätä maahantulokielto Suomea koskevana.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments