Kun kiinteistötoimituksessa ei ollut perustettu tieoikeutta, kysymyksessä ei ollut ennestään oleva tie

5.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:25

Yksityistie – Ennestään oleva tie

Korkeimman oikeuden päätöksestä
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kun tielle ei ollut aikaisemmin
kiinteistötoimituksessa perustettu tieoikeutta, kysymyksessä ei ollut
yksityistielain 9 §:n 1 momentin tarkoittama ennestään oleva tie.
Tieoikeuden perustamista olisi tullut arvioida yksityistielain 8 §:n
mukaisten niin sanottua perustieoikeutta koskevien edellytysten
perusteella. Asia palautettiin maaoikeuteen valitusasian asianmukaista
tutkimista ja käsittelyä varten.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments