EU:n tuomioistuimen tuomio turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

25.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Turvapaikkapolitiikka – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 4 artikla – Direktiivi 2004/83/EY – 2 artiklan e alakohta – Edellytykset toissijaisen suojelun saamiseksi – 15 artiklan b alakohta – Vaara vakavasta haitasta hakijan psyykkiselle terveydelle siinä tilanteessa, että hänet palautetaan alkuperämaahansa – Henkilöt, jotka ovat joutuneet kidutetuiksi alkuperämaassaan

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Supreme Court of the United Kingdom
(Yhdistyneen kuningaskunnan ylin tuomioistuin).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien
henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua
tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä
myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin
2004/83/EY (EUVL 2004, L 304, s. 12) 2 artiklan e alakohdan ja
15 artiklan b alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat MP ja Secretary of
State for the Home Department (sisäasiainministeri, Yhdistynyt
kuningaskunta) ja jossa on kyse MP:n turvapaikkahakemuksen
hylkäämisestä.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kolmansien
maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä
pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä
29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan
e alakohtaa ja 15 artiklan b alakohtaa, luettuina Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 4 artiklan valossa, on tulkittava siten, että
kolmannen maan kansalaiselle, jota hänen alkuperämaansa viranomaiset
ovat aiemmin kiduttaneet ja johon ei enää kohdistu vaaraa kidutuksesta
siinä tapauksessa, että hänet palautetaan kyseiseen maahan, mutta jonka
fyysinen ja psyykkinen terveydentila saattaisi tällaisessa tapauksessa
heikentyä vakavasti siten, että on olemassa vakava vaara, että kyseinen
kansalainen tekee itsemurhan kärsimästään kidutuksesta aiheutuneen
trauman johdosta, voidaan myöntää toissijainen suojeluasema, jos on
olemassa todellinen vaara siitä, että häneltä evätään kyseisessä maassa
tahallaan tästä kidutuksesta aiheutuneiden fyysisten tai psyykkisten
jälkiseurauksien asianmukainen hoito, mistä varmistuminen on kansallisen
tuomioistuimen tehtävä.

Linkki asiaan C-353/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments