EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikenteestä yhdistetyissä asioissa

17.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetus – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – 7 artiklan 1 kohta – Oikeus korvaukseen – Vapautus – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Villi lakko

Yhdistetyissä
asioissa C-195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,
C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17 ja C-290/17–C-292/17 ennakkoratkaisupyyntöjä olivat tehneet Amtsgericht Hannover (Hannoverin
paikallinen alioikeus, Saksa)ja   Amtsgericht Düsseldorf (Düsseldorfin paikallinen alioikeus,
Saksa)

Ennakkoratkaisupyynnöt
koskevat matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1) 5 artiklan
3 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyynnöt on esitetty asioissa, joissa vastakkain ovat matkustajat ja
lentoliikenteen harjoittaja TUIfly GmbH ja joissa on kyse siitä, että
viimeksi mainittu kieltäytyi maksamasta korvausta matkustajille, joiden
lennot olivat viivästyneet pitkäaikaisesti tai ne oli peruutettu.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

Matkustajille
heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua
koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91
kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa, kun se luetaan
asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappaleen valossa, on tulkittava
siten, että se, että lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan
lentomiehistöstä merkittävä osa on spontaanisti poissa työstä (villi
lakko) – kuten tilanne on pääasioissa – ja tämä johtuu lennosta
vastaavan lentoliikenteen harjoittajan yllättäen antamasta yrityksen
rakenneuudistusta koskevasta ilmoituksesta, sellaisen kehotuksen
jälkeen, jota eivät antaneet yrityksen työntekijöiden edustajat vaan
spontaanisti itse työntekijät, jotka jäivät sairauslomalle, ei kuulu
tässä säännöksessä tarkoitetun poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen
alaan.

Linkki yhdistettyihin asioihin


Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments