Avopuolisoiden asunnon myynnistä saadut tilittämättä olleet varat eivät johtaneet oikeusavun lisäomavastuuseen

2.4.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:17

Oikeusapu – Lisäomavastuu

Oikeusavusta annetun
valtioneuvoston asetuksen 7 §:n osalta hovioikeus toteaa, että tässä
tapauksessa perheen vakinainen asunto on avopuolisoiden eron vuoksi
myyty, mutta kauppahinta on talletettu eikä kumpikaan puoliso ole saanut
sitä haltuunsa voidakseen esimerkiksi sijoittaa sen uuden asunnon
hankkimiseen. Hovioikeus katsoo, että asunnon myynnistä saadut varat on
lisäomavastuuta harkittaessa perusteltua rinnastaa säännöksessä
tarkoitettuun asuntoon, koska muunlainen tulkinta johtaisi A:n
asettamiseen ilman hyväksyttävää perustetta huonompaan asemaan
verrattuna esimerkiksi vastaavassa taloudellisessa tilanteessa olevaan
henkilöön, jonka asunto on vielä myymättä, mutta jonka myynti eron
vuoksi ajankohtaistuu myöhemmin. Oikeusapulain tarkoituksena on antaa
oikeusapua valtion varoin henkilölle, joka taloudellisen asemansa vuoksi
ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Kun
taloudellisen aseman arvioinnissa ei mainitun valtioneuvoston asetuksen
mukaan oteta huomioon kohtuullista tarvetta vastaavaa vakinaista
asuntoa, oikeusavun hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun turvaamiseksi
asunnon rahaksimuutosta saatujen varojen rinnastaminen hakijan
omistamaan vakinaiseen asuntoon on myös lainsäätäjän tarkoituksen
mukainen tulkinta.

Edellä lausutuilla perusteilla käräjäoikeuden
päätös lisäomavastuun määräämisestä A:lle on kumottava ja A:n
avustajalle on maksettava palkkio valtion varoista. Palkkion määrästä
asiassa ei ole kysymys.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments