Vakuutuslautakunta: Oikeusturvavakuutuskorvausta haettava vuoden kuluessa riidan syntymisestä

7.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vahingosta riittävä tieto kun asianajaja oli laatinut vastauksen riita-asiassa.

Oikeusturvavakuutuksessa vakuutustapahtuman aiheuttaman vahingon eli vakuutuksen piiriin kuuluvien asianajokustannusten syntyminen on ilmeistä silloin, kun vakuutettu joutuu kääntymään riita-asian vuoksi asianajajan tai muun lakimiehen puoleen. Edellä vakuutussopimuslain 73 §:n soveltamiseen vaikuttavista seikoista selostamansa perusteella lautakunta katsoo, että vakuutettu on mainitusta ajankohdasta lukien saanut tietää oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin mahdollisesti kuuluvan vahinkoseuraamuksen syntymisestä. Ellei asia ole vielä tuossa vaiheessa vakuutusehtojen edellyttämin tavoin riitautunut, lain tarkoittaman vahinkoseuraamuksen syntyminen on käsillä viimeistään vastapuolen kiistäessä vakuutetun asiamiehensä avustamana esittämän vaatimuksen. Lautakunta katsoo, ettei vakuutussopimuslain 73 §:ää voida perustellusti tulkita niin, että korvausvaatimuksen esittämiselle varattu määräaika kytkettäisiin esimerkiksi siihen sattumanvaraiseen seikkaan, tulisiko vakuutettu mahdollisesti saamaan mainitusta jo tietoonsa tulleesta vahingosta lopulta korvauksen riidan vastapuolelta vai ei, tai siihen, milloin riitaa koskeva asianajolasku on päivätty.

Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan A Oy on tässä tapauksessa vakuutusyhtiölle 5.6.2017 tekemässään oikeusturvailmoituksessa ilmoittanut riidan B:n kanssa syntyneen 25.9.2015. Asiakirjojen mukaan A Oy:n asiamies oli tuolloin jättänyt käräjäoikeudelle A Oy:n puolesta vastineen B:n haastehakemukseen. Tuossa vaiheessa on myös jo ollut ilmeistä, että A Oy:lle oli aiheutunut oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Tämän vuoksi lautakunta katsoo edellä selostamillaan perusteilla, ettei A Oy ole tehnyt korvaushakemustaan vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaisessa määräajajassa, vaan A Oy on menettänyt oikeutensa vakuutuskorvauksen saamiseen.

29.09.2017, FINE-004290 Oikeusturvavakuutus

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments