Työryhmä ehdottaa ehdollisen vankeuden tiukentamista

3.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uudeksi oheisseuraamukseksi säädettäisiin valvonta 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille.

Nykyisin valvonta
voidaan määrätä oheisseuraamuksena vain nuorelle rikoksentekijälle.
Työryhmä ehdottaa myös tiukennusta yhdyskuntapalvelun käyttöön
oheisseuraamuksena.

Rikoksen 21 vuotta täytettyään tehnyt
voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan yhden
vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos se olisi tekijän aikaisempi
rikollisuus, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet seikat
huomioon ottaen tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Käräjäoikeuksien tuomitsemista vankeusrangaistuksista yli 60 prosenttia on ehdollisia vankeusrangaistuksia.


Ehdolliseen vankeuteen on saatava vaikuttavuutta ja tuntuvuutta.
Halusin työryhmältä ehdotuksia kiristyksiksi. Ehdollista vankeutta on
ajoittain arvosteltu riittämättömäksi rangaistukseksi vakavasta
rikoksesta. Myös ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välinen kynnys on
koettu korkeaksi. Pidän työryhmän ehdotuksia ehdollisen vankeuden
tiukentamisesta asianmukaisina ja tarpeellisina. Tarkemmin asiaa voidaan
arvioida sitten, kun mietinnöstä on saatu lausuntopalaute ja se on
analysoitu huolellisesti, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Työryhmän
ehdottama valvonta sisältäisi aina valvontatapaamisia, ja se voisi
sisältää myös sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia.
Siihen voisi lisäksi sisältyä enintään 30 tuntia osallistumista
kuntoutukseen tai avohoitoon. Yleensä kysymys olisi päihdeongelman
hoidosta. Tämä osa valvontaseuraamusta edellyttäisi seuraamukseen
tuomittavan suostumusta.

Ehdollisen vankeuden mahdollisia
oheisseuraamuksia ovat myös sakko ja yhdyskuntapalvelu. Työryhmä
ehdottaa, että ehdollista vankeutta tehostettaisiin lisäksi nostamalla
oheisseuraamuksena tuomittavissa olevan yhdyskuntapalvelun
enimmäistuntimäärä nykyisestä 90 tunnista 120 tuntiin.
Oheisseuraamukseksi voitaisiin tuomita samalla kertaa sekä sakko että
valvonta.

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamusjärjestelmää
esitetyin tavoin kehittämällä voitaisiin työryhmän mukaan lisätä
rangaistuksen vaikuttavuutta ja tuntuvuutta. Tämä on myös omiaan
ehkäisemään uusintarikollisuutta. Kustannukset ehdollisen vankeuden
tehostamisesta olisivat alustavan arvion mukaan enintään 3,2 miljoonaa
euroa vuodessa.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia
tehostaa ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta sekä selvittää
keinoja ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välisen porrastuksen
vähentämiseen. Tehtävä perustui pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan.

Työryhmä ehdottaa ehdollisen vankeuden tiukentamista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments