Ryhmäeläkevakuutus irtisanomistilanteessa johti veronalaiseen ansiotuloon

14.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:36

Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Palkka – Työnantajan suorittamat eläkevakuutusmaksut – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Työntekijän irtisanominen

B Oy oli syksyllä 2012 käydyissä
yhteistoimintaneuvotteluissa tarjonnut tuotannollisista ja
taloudellisista syistä mahdollisesti irtisanottavalle henkilöstölleen 18
000 euron tukipaketin työntekijää kohden. Tukivaihtoehtoina olivat
olleet 1) 18 000 euron suuruinen talletus lisäeläkerahastoon (henkilöt,
joilla mahdollisuus siirtyä eläkkeelle työttömyyspäivärahan jälkeen,
iältään 58 vuotta ja 1 kuukausi työsuhteen päättyessä) ja 2) 18 000
euron rahakorvaus, joka voidaan käyttää esimerkiksi pidennettynä
irtisanomisaikana tai kouluttautumiseen (kaikki muut mahdollisesti
irtisanottavat). B Oy oli joulukuussa 2012 irtisanonut kaikkiaan 27
työntekijäänsä mukaan lukien A:n. B Oy oli ottanut 18:lle vuonna 1955
tai aikaisemmin syntyneelle irtisanottavalle työntekijälle mukaan lukien
A:lle ryhmäeläkevakuutuksen. B Oy oli vuosina 2012 ja 2013 maksanut
A:han kohdistuvia vakuutusmaksuja 9 000 euroa kumpanakin vuonna.

B
Oy:n A:lle tarjoamaa ryhmäeläkevakuutusta ja yhtiön vakuutuksen
perusteella suorittamia vakuutusmaksuja oli edellä selostetuissa
olosuhteissa pidettävä irtisanomistilanteessa maksettuna työsuhteeseen
liittyvänä korvauksena, joka oli A:n tuloverolain 61 §:n 2 momentissa
tarkoitettua palkan luontoista veronalaista ansiotuloa. B Oy:n maksamat
vakuutusmaksut eivät siten koskeneet tuloverolain 96 a §:n 2 momentissa
tarkoitettua kollektiivista lisäeläketurvaa. Verovuodet 2012 ja 2012.
Äänestys 4-1.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments