OM: Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset. Arviomuistio asetuksia täydentävästä kansallisesta sääntelystä

23.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi 24.6.2016 kaksi asetusta: 1) neuvoston asetus (EU) 2016/1103 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa ja 2) neuvoston asetus (EU) 2016/1104 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa

Asetukset sisältävät kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä
aviopuolisoiden ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolten
varallisuussuhteista. Asetuksia sovelletaan muun muassa puolisoiden
omaisuuden jakamiseen parisuhteen purkauduttua, kun tapauksella on
liittymiä useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Asetuksia sovelletaan
täysimääräisesti 29.1.2019 alkaen.

Professori (emeritus) Markku Helin on
laatinut oikeusministeriön toimeksiannosta hallituksen esityksen
muotoon arviomuistion asetusten soveltamisen edellyttämiksi muutoksiksi
kansalliseen lainsäädäntöön. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi
ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita
koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä vähäisiä
seurannaismuutoksia kolmeen muuhun lakiin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments