Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 1/2018: EU:n kuluttajansuojasuojasäännösten täytäntöönpanoa tehostetaan

1.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (EU) 2017/2394 on tullut voimaan 16.1.2018 ja sitä aletaan soveltaa 17.1.2020

Viranomaisille on asetuksen voimaantullon myötä tulossa uusia valtuuksia, joita ovat muun muassa oikeus sulkea verkkosivusto, oikeus määrätä sakkoja ja oikeus tehdä testiostoja valehenkilöllisyyden turvin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments