KKO: Muun kuin itsenäisen ja omaperäisen valokuvan suoja kattaa myös toista tekotapaa käyttäen tapahtuvan kappaleen valmistamisen

28.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:21

Tekijänoikeusrikos – Tekijänoikeusrikkomus
Valokuva

B oli ottanut metsoaiheisen
valokuvan, johon hänellä oli tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset
valokuvaajan oikeudet. A oli ilman B:n lupaa maalannut
öljyvärimaalauksen, joka vastasi sekä kokonaisvaikutelmaltaan että
yksityiskohdiltaan lähes täysin valokuvaa, sekä ottanut maalauksestaan
valokuvan ja tarjonnut maalausta ja valokuvan vedoksia myytäväksi.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin
valmistaneen B:n valokuvasta kappaleita ja saattaneen niitä yleisön
saataviin ja siten syyllistyneen tekijänoikeusrikkomukseen. Vrt.
KKO:1979-II-64

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments