Hovioikeus sovelsi kotietsinnän tuomioistuinkäsittelyä koskevia säännöksiä poliisi- ja ampuma-aselakien mukaiseen menettelyyn kotirauhan piirissä

29.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:6

Etsintä
Ampuma-ase
Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen

A:n asuntoon oli tehty etsintä A:n
ampuma-aseiden ottamiseksi poliisin haltuun. A saattoi etsinnän
laillisuuden käräjäoikeuden tutkittavaksi ja vaati valtiolta korvauksia
laittoman kotietsinnän aiheuttamasta kärsimyksestä. Käräjäoikeus katsoi
ratkaisussaan, että asunnossa suoritettu etsintä oli toimitettu
ampuma-aselain ja poliisilain nojalla eikä tuomioistuimella ollut
toimivaltaa asiassa. Käräjäoikeus jätti A:n vaatimukset tutkimatta.

A:n
valitettua hovioikeuteen hovioikeus päätyi käräjäoikeuden tavoin
katsomaan, että etsintä oli suoritettu ampuma-aselain ja poliisilain
nojalla. Hovioikeus totesi kuitenkin, että asunnossa suoritettava
etsintä oli nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa aseiden haltuunottoa
koskevassa tilanteessa menettelyltään käytännössä samanlainen
riippumatta siitä, oliko etsinnän perusteena pakkokeinolaki vai
poliisilaki. Kummassakin tapauksessa etsintä sinällään loukkasi
perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa turvattua kodin suojaa. Kodin
suojaan puuttumiselta voitiin kummassakin tapauksessa edellyttää
oikeusturvatakeita, joita ei ollut perusteltua arvioida eri tavoin
yksinomaan puuttumisen perusteesta riippuen. Hovioikeus päätyi
tulkitse-maan pakkokeinolain 8 luvun 18 §:ää perus- ja
ihmisoikeusmyönteisesti laajentavasti ja katsoi, että säännöksen
perusteella tuomioistuimen tutkittavaksi voitiin saattaa myös
poliisilain 2 luvun 6 §:n perusteella kotirauhan suojaamassa tilassa
suoritettu etsintä.

Hovioikeus katsoi, että asuntoon kohdistetun
etsinnän laillisuus voitiin arvioida tuomioistuimessa ja kumosi
käräjäoikeuden päätöksen. Asia palautettiin käräjäoikeuteen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments