Hovioikeuden päätös syyttömälle matkustuskiellon perusteella maksettavasta korvauksesta

22.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:5

Vahingonkorvaus – Kärsimys
Syyttömästi pidätetyn ja vangitun korvaus – matkustuskielto

Valtiokonttori oli syyttömästi
vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta
maksettavasta korvauksesta annetun lain (jäljempänä syyttömästi
vangitulle maksettavasta korvauksesta annettu laki) nojalla korvannut
A:lle ja B:lle kummallekin kiinniolo- ja matkustuskieltoajan
aiheuttamasta kärsimyksestä 715 euroa. Kiinnioloajalta korvausta on
myönnetty 115 euroa ja matkustuskieltoajalta 40 euroa vuorokaudelta.
Käräjäoikeus hylkäsi kanteen, jossa A ja B olivat vaatineet, että
korvausta korotetaan matkustuskieltoa koskevan ajan kärsimyksen osalta
siten, että valtiokonttorin korvauspäätöksen mukaisen 715 euron lisäksi
heille kummallekin tuomitaan korvausta 2.285 euroa. Hovioikeudessa oli
A:n ja B:n valituksen osalta kysymys siitä, tuliko kärsimyksestä
matkustuskiellosta maksettavaa korvausta korottaa.

Tuomiosta ilmenevillä perusteilla hovioikeus katsoi, ettei valtiokonttorin mak-samaa korvausta ollut aihetta korottaa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments