Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

15.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaation muuttamisesta.

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja
yhtenäistää syyttäjälaitoksen toimintaa. Uudistus mahdollistaisi myös
hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen. Valtakunnallinen rakenne
antaisi aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta
kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja joustavasti. Samalla
voitaisiin paremmin edistää yhdenmukaisia syyttäjäkäytäntöjä ja vastata
yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Uusien tietojärjestelmien
mahdollisuuksia voitaisiin yhtenä virastona hyödyntää tehokkaammin.  

Syyttäjälaitos
muodostuisi keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän
toimistosta ja viidestä osastoina toimivasta syyttäjäalueesta.
Valtakunnansyyttäjän toimisto hoitaisi keskushallinnon tehtävät ja
syyttäjäalueet vastaisivat rikosvastuun toteuttamisesta alueellaan.
Virastoa johtaisi valtakunnansyyttäjä, joka toimisi edelleen ylimpänä
syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä. Lailla ei olisi vaikutusta
nykyisten toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Kihlakunnansyyttäjän
virkanimike muuttuisi aluesyyttäjäksi. Erikoissyyttäjät toimisivat
vastedes erikoissyyttäjän virassa. Laissa säädettäisiin edelleen
syyttäjän tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaantioikeuksista,
esteellisyydestä, varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Nykyinen
laki syyttäjälaitoksesta kumottaisiin uudistuksen yhteydessä.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 31. lokakuuta 2018.

Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments