Euroopan parlamentti: Veronkierto: monikansallisten yritysten maksettava verot siellä missä ne tekevät voittoa

14.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suuryritykset käyttävät hyväkseen porsaanreikiä verotuksessa esimerkiksi siirtämällä voittojaan alemman verotuksen EU-maihin. Uudet EU-säännöt tekevät tästä lopun

Tänään keskiviikkona mepit keskustelevat esityksestä perustaa yhteinen, yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB)
EU-alueelle. Käsittelyssä on kaksi erillistä lakialoitetta, joiden
ansiosta yritysten olisi vaikeampi siirtää voittojaan niihin
EU-valtioihin, joissa yhteisöverotus on muita alhaisempi.

Mistä uudistuksessa on kyse?

Euroopan komissio suosittelee, että uudistukset pannaan täytäntöön kahdessa vaiheessa:

  • 1. vaihe – Yhteinen yhteisöveropohja (CCTB): yhteiset säännöt yritysten verotettavan tulon laskemiseksi
    kaikissa EU-maissa. Nykyään useissa eri jäsenvaltioissa toimivat
    yritykset laskevat tytäryhtiöidensä veropohjan kunkin valtion sääntöjen
    mukaan.
  • 2. vaihe – Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB): yritykset voivat yhdistää kaikkien tytäryhtiöidensä voitot ja tappiot EU-alueella, jolloin lopputuloksena olisi yksi verotettava nettotulos.

Veropohjan määrittämisen jälkeen verotettava liikevoitto jaettaisiin niiden jäsenmaiden kesken, joissa yrityksellä on tytäryhtiöitä, jotta kukin valtio voi verottaa oman osuutensa yrityksen voitosta kansallisen veroasteen mukaisesti.

Liikevoitto jaettaisiin ennalta määrätyn kaavan mukaan, ottaen
huomioon yrityksen rakennukset, kalusto, henkilökunta ja myynti kussakin
jäsenmaassa.

Henkilökohtainen data veronalaiseksi

”Parlamentti haluaa, että liikevoiton jakamisessa otetaan huomioon
myös data, jota yritykset keräävät”, CCCTB-mietinnön raportööri, Alain
Lamassoure (EPP, Ranska) kertoo.

Henkilökohtainen data on aineeton, mutta erittäin arvokas resurssi,
jota Facebookin, Amazonin ja Googlen kaltaiset yritykset hyödyntävät
yritystoiminnassaan. Nykytilanteessa sitä ei kuitenkaan huomioida
mitenkään veropohjaa laskettaessa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments