Euroopan komissio: Työviranomaista koskeva ehdotus

13.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio esitti 13.3. konkreettisempia uusia aloitteita, joilla edistetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamista

Komissio esittää erityisesti Euroopan työviranomaista koskevan ehdotuksensa, josta ilmoitettiin puheenjohtaja Junckerin unionin tilaa käsitelleessä vuoden 2017 puheessa,
ja aloitteen, jolla varmistetaan kaikkien työntekijöiden ja itsenäisten
ammatinharjoittajien pääsy sosiaalisen suojelun piiriin. Näiden
aloitteiden rinnalla esitetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin
täytäntöönpanon seurantaa käsittelevä tiedonanto, joka liittyy
läheisesti talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

Liikkuvien kansalaisten eli toisessa jäsenvaltiossa asuvien ja/tai
työskentelevien määrä on viime vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut
ja oli vuonna 2017 jo 17 miljoonaa. Euroopan työviranomainen
auttaa yksittäisiä ihmisiä, yrityksiä ja jäsenvaltioiden viranomaisia
saamaan kaiken irti vapaan liikkuvuuden tarjoamista mahdollisuuksista ja
varmistaa sen olevan oikeudenmukaista.

Euroopan työviranomainen perustetaan uudeksi EU:n erillisvirastoksi,
ja sen pitäisi EU:n lainsäädäntöprosessin päätökseen saamisen jälkeen
olla toiminnassa vuonna 2019. Työviranomaisen perustamisen
helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että se saadaan perustamisensa
jälkeen nopeasti toimintakuntoon, komissio perustaa myös neuvoa-antavan
ryhmän, joka muodostuu keskeisistä sidosryhmistä. Sen tehtävänä on
tarkastella työviranomaisen tulevan toiminnan käytännön näkökohtia.

Komissio esitti tänään myös ehdotuksen neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments