Euroopan komissio: Komission suositus tehokkaista toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi

1.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio lupasi syyskuussa 2017 antamassaan tiedonannossa laittoman verkkosisällön
torjunnasta seurata edistymistä laittoman verkkosisällön torjunnassa ja arvioida, ovatko lisätoimet
tarpeen sen varmistamiseksi, että laiton verkkosisältö havaitaan ja poistetaan nopeasti ja ennakoivasti

Näihin lisätoimiin voi sisältyä myös lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla täydennetään voimassa olevaasääntelykehystä. Jatkotoimenpiteenä komissio suosittaa nyt operatiivisia toimenpiteistä – ja niihin liittyviä tarvittavia suojatoimia – jotka yritysten ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava tämän työn tehostamiseksi, ennen kuin se päättää, onko tarpeen ehdottaa lainsäädäntöä.

Suosituksia sovelletaan kaikkiin laittoman sisällön muotoihin terroristisesta sisällöstä, vihan ja väkivallan lietsonnasta ja lastenseksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista tuotteiden väärentämiseen ja tekijänoikeusrikkomuksiin. 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments