Euroopan komissio: Digitaalialan verotus: komissio ehdottaa kaikkien yritysten oikeudenmukaista verottamista EU:ssa

21.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on ehdottanut tänään uusia sääntöjä sen varmistamiseksi, että digitaaliyritysten toimintaa verotetaan oikeudenmukaisella ja kasvua edistävällä tavalla EU:ssa. Toimenpiteiden ansiosta EU ottaa globaalin johtopaikan sellaisten verolakien suunnittelussa, jotka soveltuvat moderniin talouteen ja digitaaliaikaan

Digitaaliyritysten – kuten sosiaalisen median yritysten,
yhteistyöalustojen ja verkkosisältöpalvelujen tarjoajien – hiljattainen
nopea lisääntyminen on edistänyt merkittävästi EU:n talouskasvua.
Tämänhetkisiä verosääntöjä ei ole kuitenkaan suunniteltu globaalisti ja
virtuaalisesti toimivia yrityksiä varten, joiden fyysinen läsnäolo on
vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Muutos on ollut järisyttävä:
markkina-arvoltaan maailman 20:stä suurimmasta yrityksestä 9 on tällä
hetkellä digitaaliyrityksiä, kun vastaava luku kymmenen vuotta sitten
oli 1 20:stä. Haasteena on hyödyntää tätä suuntausta mahdollisimman
hyvin ja varmistaa samalla, että myös digitaaliyritykset maksavat
oikeudenmukaisen osuuden veroista. Jos näin ei tapahdu, jäsenvaltioiden
julkisen talouden tuloihin kohdistuu todellinen riski:
digitaaliyritysten keskimääräinen tosiasiallinen verokanta on puolet
perinteisen talouden yritysten verokannasta EU:ssa.

Tämänpäiväiset
ehdotukset esitetään tilanteessa, jossa jäsenvaltiot etsivät pysyviä
ratkaisuja varmistaakseen verkkotoiminnasta saatavien verotulojen
oikeudenmukaisen osuuden. EU-johtajat vaativat alaa koskevia pikaisia toimia lokakuussa 2017.
Tuottoisasta toiminnasta, kuten käyttäjien tuottamien tietojen ja
sisällön myymisestä, saatu voitto ei kuulu nykyisten verosääntöjen
piiriin. Jäsenvaltiot ovat ryhtyneet etsimään nopeita, yksipuolisia
ratkaisuja digitaalitoiminnan verottamiseen. Tämä synnyttää
lainsäädäntöön ja verotukseen liittyvää epävarmuutta yritysten kannalta.
Koordinoitu lähestymistapa on ainoa tapa varmistaa, että
digitaalitaloutta verotetaan oikeudenmukaisella, kasvua edistävällä ja
kestävällä tavalla.

Komissio esitti tänään kaksi erillistä
lainsäädäntöehdotusta, joiden ansiosta digitaalitoiminnan verotuksesta
EU:ssa tulee oikeudenmukaisempaa.

  • Ensimmäisellä aloitteella pyritään uudistamaan yhteisöverosääntöjä
    niin, että voitot rekisteröidään ja verotetaan maassa, jossa
    yrityksillä on merkittävää vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
    digitaalisten kanavien kautta. Tämä on komission parhaaksi arvioima
    pitkän aikavälin ratkaisu.
  • Toisella ehdotuksella vastataan useiden jäsenvaltioiden pyyntöihin väliaikaisesta verosta, joka kattaa keskeisen digitaalisen toiminnan, joka ei kuulu tällä hetkellä lainkaan verotuksen piiriin EU:ssa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments