EU:n tuomioistuimen tuomio lentomatkustamista koskevassa asiassa

8.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Tuomioistuinten toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 5 artiklan 1 alakohta – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 7 artiklan 1 alakohta – Käsite ”sopimusta koskeva asia” – Palvelujen suorittamista koskeva sopimus – Toisiinsa suoraan liittyvät lennot, jotka eri lentoliikenteen harjoittajat suorittavat – Käsite ”täytäntöönpanopaikka” – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Lentomatkustajien oikeus korvaukseen lennolle pääsyn epäämisen tai lennon pitkäaikaisen viivästymisen johdosta – Korvauskanne sellaista lennosta vastaavaa lentoliikenteen harjoittajaa vastaan, jonka kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa tai jonka kanssa matkustaja ei ole sopimussuhteessa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Amtsgericht Düsseldorf (Düsseldorfin
alioikeus, Saksa) ja Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin,
Saksa) 

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toista
luetelmakohtaa on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta vastaajaan,
jonka kotipaikka on kolmannessa valtiossa, kuten pääasian vastaajan.

2)      Asetuksen
N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan a alakohtaa on tulkittava siten,
että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun käsitteen ”sopimusta koskeva
asia” alaan kuuluu korvauskanne, jonka lentomatkustajat ovat nostaneet
toisiinsa suoraan liittyvien lentojen pitkäaikaisen viivästymisen
perusteella ja joka on kohdistettu matkustajille heidän lennolle
pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen
viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista
yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta
11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 261/2004 perusteella lennosta vastaavaan lentoliikenteen
harjoittajaan, joka ei ole asianomaisen matkustajan sopimuskumppani.

3)      Asetuksen
N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toista luetelmakohtaa ja
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012
7 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava
siten, että kun kyse on toisiinsa suoraan liittyvistä lennoista,
lentojen näissä säännöksissä tarkoitettu ”täytäntöönpanopaikka” on
toisen lennon saapumispaikka, kun kuljetuksen näillä kahdella lennolla
suorittavat kaksi eri lentoliikenteen harjoittajaa ja kun asetukseen
N:o 261/2004 perustuva korvauskanne näiden toisiinsa suoraan liittyvien
lentojen pitkäaikaisesta viivästymisestä perustuu häiriöön, joka ilmeni
mainituista lennoista ensimmäisellä, jonka suoritti lentoliikenteen
harjoittaja, joka ei ole asianomaisten matkustajien sopimuspuoli.

Linkki yhdistettyihin asioihin C-274/16, C-447/16, C-448/16


Unionin tuomioistuimen tiedote asiasta 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments