EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisen perintötodistuksen laatimisesta

2.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue – Asetus (EU) N:o 650/2012 – Perimys ja eurooppalainen perintötodistus – Soveltamisala – Mahdollisuus ilmoittaa eloonjääneen puolison perintöosuus eurooppalaisessa perintötodistuksessa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Kammergericht Berlin (Berliinin
osavaltion ylioikeus, Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta
ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja
täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen
käyttöönotosta 4.7.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 650/2012 (EUVL 2012, L 201, s. 107) 1 artiklan 1
kohdan, 67 artiklan 1 kohdan ja 68 artiklan l alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty menettelyssä, jossa on kyse Doris Margret Lisette
Mahnkopfin hänen puolisonsa kuoleman jälkeen vireille panemasta
hakemuksesta, joka koskee eurooppalaisen perintötodistuksen laatimista
kyseisen puolison perinnöstä.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Toimivallasta,
sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta
perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta
4.7.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
650/2012 1 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että mainitun
asetuksen soveltamisalaan kuuluu pääasiassa kyseessä olevan kaltainen
kansallinen säännös, jonka mukaan toisen puolison kuollessa avioliiton
aikainen varallisuusaseman muutos hyvitetään kiinteämääräisesti
korottamalla eloonjääneen puolison perintöosuutta.

Linkki asiaan C-558/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments