Ennakkopäätös tunnustamisoikeudenkäynnissä tuomittavan rangaistuksen mittaamisesta

29.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:23

Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet – Rangaistusasteikon lieventäminen
Veropetos – Törkeä veropetos
Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos
Tunnustamisoikeudenkäynti

A:ta epäiltiin useista
talousrikoksista. Esitutkinnan aikana A oli ensin kiistänyt
syyllisyytensä mutta myöhemmin myöntänyt sen ja aloittanut
syyteneuvottelun syyttäjän kanssa. Asia oli kaikkien epäiltyjen rikosten
osalta käsitelty tunnustamisoikeudenkäynnissä. A oli maksanut pääosan
Verohallinnon saatavista ennen asian vireilletuloa käräjäoikeudessa ja
loppuosan hovioikeuskäsittelyn aikana. Kysymys rangaistuksen
mittaamisesta ja erityisesti rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdan ja 8 a §:n
vaikutuksesta A:lle tuomittavaan rangaistukseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments