Asianajaja jäi vaille oikeusapupalkkiota, kun laskua ei oltu toimitettu ennen asian ratkaisemista KHO:ssa

7.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Oikeusapu – Avustajan vaihtaminen – Avustajan palkkio – Palkkion määrääminen pääasian käsittelyn jälkeen

Asianajaja oli pääasiassa
laatimassaan valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle pyytänyt,
että hänet määrätään päämiehen avustajaksi oikeusapupäätöksessä määrätyn
julkisen oikeudenkäyntiavustajan sijalle. Pääasian ratkaisun yhteydessä
antamassaan oikeusapua koskevassa päätöksessä korkein hallinto-oikeus
oli peruuttanut julkisen oikeudenkäyntiavustajan määräyksen ja määrännyt
asianajajan avustajaksi. Korkein hallinto-oikeus oli hylännyt avustajan
palkkiovaatimuksen, koska hän ei ollut esittänyt palkkiolaskua.

Asianajaja
oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle pääasiaratkaisun antamisen jälkeen
tekemässään hakemuksessa vaatinut palkkion määräämistä pääasiassa
suorittamistaan toimenpiteistä. Asianajajan mukaan hän oli vasta
pääasiassa annetun päätöksen tiedoksi saatuaan tiennyt voivansa
laskuttaa valtiota toimenpiteistään asiassa.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että vaikka oikeudenkäyntiavustajan vaihtamista
koskeva asia oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa johdonmukaisesti
noudatetun käytännön mukaisesti ratkaistu oikeusapuasiana vasta pääasian
yhteydessä, oli kuitenkin selvää, että oikeusapu oli ollut
myöntämisestään lähtien voimassa kaikissa oikeusasteissa, joissa asiaa
käsiteltiin.

Asianajaja oli korkeimman hallinto-oikeuden
pyynnöstä toimittanut päämiehensä aiemman avustajan suostumuksen
avustajan vaihdolle. Lisäksi asianajajaa oli saantitodistuksin
toimitetussa vastaselityspyynnössä pyydetty toimittamaan avustajan
palkkiolasku 14 päivän kuluessa toteamuksin, että asia voitiin ratkaista
tämän jälkeen, vaikka vastaselitystä ei ollut toimitettu. Asianajaja ei
ollut korkeimmalta hallinto-oikeudelta pyytämänsä lisäajan
päätyttyäkään toimittanut vastaselitystä tai laskua.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, ettei avustajan palkkiosta voitu hakemuksessa
esitetyllä perusteella päättää erikseen vasta pääasiaratkaisun antamisen
jälkeen esitetyn palkkiolaskun perusteella. Tämän vuoksi hakemus
hylättiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments