Arviointineuvosto: Liikesalaisuuslain vaikutusten suuruusluokkaa ja työntekijän aseman muutosta kuvattava tarkemmin

12.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lainmuutos aiheuttaa joidenkin työntekijöiden asemaan muutoksia. Esimerkiksi väärinkäytösten ilmoittamistapauksissa työntekijän asema jää jossain määrin epäselväksi

Lainsäädännön
arviointineuvoston mukaan hallituksen esityksen perusteella saa hyvän
käsityksen liikesalaisuuslaista ja sen keskeisistä esityksistä.
Yritysvaikutuksia on kuvattu monipuolisesti, ja lain hyödyt tulevat
esiin. Vaikutusten mittaluokasta tai työntekijän aseman muutoksesta ei
kuitenkaan saa riittävää käsitystä.

Arviointineuvoston mukaan
esitysluonnoksessa on kehittämiskohteita. Esitysluonnoksessa tulisi olla
suuntaa-antava arvio siitä, missä määrin uusi laki auttaa vähentämään
liikesalaisuusloukkauksia. Vaikutuksia voisi kuvata esimerkkiyrityksen
avulla sekä vertaamalla uuden lain tuomia hyötyjä ja kustannuksia
nykytilaan. Myös asiantuntija-arvioita voisi hyödyntää.

Esitysluonnoksen
mukaan liikesalaisuutta eivät saa oikeudettomasti ilmaista tai käyttää
esimerkiksi hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja selvitysmiehet.
Lainmuutos aiheuttaa joidenkin työntekijöiden asemaan muutoksia. Tätä
tulisi arviointineuvoston näkemyksen mukaan käsitellä esitysluonnoksessa
tarkemmin. Esimerkiksi väärinkäytösten ilmoittamistapauksissa
työntekijän asema jää jossain määrin epäselväksi. Myös muutoksen
kohteena olevien työntekijöiden lukumäärästä tulisi antaa suuntaa-antava
arvio.

Arviointineuvosto suosittelee, että puutteet esitysluonnoksessa korjataan ennen hallituksen esityksen antamista.

Arviointineuvosto: Liikesalaisuuslain vaikutusten suuruusluokkaa ja työntekijän aseman muutosta kuvattava tarkemmin

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikesalaisuuslaiksi 9.3.2018

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments