Tuomioistuinviraston sijaintipaikkakunnaksi seitsemän ehdokasta

20.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö ehdottaa, että selvitetään Helsingin, Espoon, Joensuun, Kouvolan, Rovaniemen, Vaasan ja Vantaan sopivuus viraston sijaintipaikaksi.

Oikeusministeriö on tänään antanut
alueellistamisen koordinaatioryhmälle esityksensä tuomioistuinviraston
sijaintipaikkaselvitykseen mukaan otettavista paikkakunnista.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä
antaa lausuntonsa oikeusministeriölle asiasta 27. helmikuuta. Tämän
jälkeen oikeusministeriö käynnistää selvityksen tekemisen.

Sijaintipaikkaselvityksessä arvioidaan, missä virastolla olisi parhaat toimintaedellytykset.

– Tuomioistuinvirastolla on keskeinen rooli oikeusvaltion
ydinpilarin, tuomioistuinten, toiminnassa. Viraston tehtävä on vaativa
ja edellyttää korkeaa osaamistasoa. Valitsin selvitykseen kaupunkeja eri
puolilta maata, jotta saamme tarkasti selville eri alueiden vahvuudet
ja mahdollisuudet sijoittaa virasto pääkaupunkiseudun ulkopuolelle,
Häkkänen sanoo.

Sijaintipaikkaselvityksen valmistuttua oikeusministeriö tuo
esityksensä sijaintipaikasta alueellistamisen koordinaatioryhmän
käsittelyyn. Päätöksen sijaintipaikasta tekee oikeusministeriö.

Tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu käynnistyi tammikuussa.
Tavoitteena on, että uusi virasto aloittaisi toimintansa vuoden 2020
alussa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan virastoa koskeva
lainsäädäntö, jota koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä
tämän kevätistuntokauden aikana.

– Tuomioistuinvirasto ohjaisi, kehittäisi ja tukisi tuomioistuimia
niiden ydintehtävän toteuttamisessa ja huolehtisi tuomioistuinten
keskitetyistä hallintotehtävistä, sanoo ministeri Häkkänen.

Oikeusministeri Häkkänen: Tuomioistuinviraston sijaintipaikkakunnaksi seitsemän ehdokasta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments