Toimitusjohtajaa koskeva menettämisseuraamusvaatimus hylättiin, kun hän ei ollut itse hyötynyt rikoksesta

28.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:14

Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen
Työrikos – Työturvallisuusrikos

A oli X Oy:n toimitusjohtajana
tuomittu rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta sillä perustella, että
hän oli työaikalainsäännösten vastaisesti teettänyt yhtiön
työntekijöillä ylitöitä yli sallitun vuosittaisen tuntimäärän. Siltä
osin kuin työntekijät eivät itse olleet vaatineet maksamatta jääneitä
ylityökorvauksia hovioikeus oli velvoittanut A:n ja X Oy:n
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle rikoksen tuottamana
taloudellisena hyötynä määrän, joka vastasi liikaa teetetyiltä
ylityötunneilta maksamatta jätettyjä ylityökorvauksia.

Yhtiön
toimitusjohtajaa ja ainoaa osakkeenomistajaa A:ta koskeva
menettämisseuraamusvaatimus hylättiin, kun asiassa ei ollut esitetty
selvitystä siitä, että hän olisi itse hyötynyt rikoksesta. Koska
ylityökorvausten maksamatta jättämisestä ei ollut syntynyt rikoslain 10
luvun 2 §:ssä tarkoitettua syyksi luetun työturvallisuusrikoksen
tuottamaa taloudellista hyötyä, hylättiin menettämisseuraamusvaatimus
myös yhtiötä vastaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments