Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuoja-asetuksen soveltamisesta uusia ohjeita: aiheina tietoturvaloukkaukset, automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

15.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut päivitettyjä ohjeita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta. Ohjeita on muokattu aiemmin saatujen kommenttien perusteella, ja ne on nyt hyväksytty lopullisessa muodossaan

Työryhmä muutti kantaansa sen suhteen,
milloin rekisterinpitäjän katsotaan tulevan tietoiseksi henkilötietojen
tietoturvaloukkauksesta. Uuden kannan mukaan rekisterinpitäjä tulee
tietoiseksi silloin, kun henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa
loukkauksesta rekisterinpitäjälle. Henkilötietojen käsittelijän on
tehtävä ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä. Kun on kyse
henkilötietoihin kohdistuneesta saatavuusloukkauksesta, se voi
olosuhteista ja aiheutuvista riskeistä riippuen olla ilmoitettava
henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments