SM: EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta parannetaan

27.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on antanut kirjelmän eduskunnalle EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevista asetusehdotuksista. Ehdotusten tavoitteena on parantaa Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta

setusehdotuksista toinen
liittyy poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja
maahanmuutto-asioita koskeviin tietojärjestelmiin ja toinen raja- ja
viisumiasioita koskeviin. Asetusehdotuksista toinen liittyy poliisi-
ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja maahanmuutto-asioita
koskeviin tietojärjestelmiin ja toinen raja- ja viisumiasioita
koskeviin. Ehdotuksista käydään poliittinen keskustelu
oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 8.3. Niitä on käsitelty tiiviisti
neuvoston työryhmässä ja puheenjohtajavaltio Bulgarian tavoitteena on
saada aikaan neuvoston yhteinen näkemys oman puheenjohtajuuskautensa
aikana.

Ehdotukset ovat jatkoa tähän mennessä tehdylle
tietojärjestelmiä koskevalle työlle. Ne pohjautuvat pitkälti komission
johtaman, jäsenvaltioiden, EU-instituutioiden ja tiettyjen EU-virastojen
edustajista koostuneen korkean tason tiedonvaihtotyöryhmän antamassa
loppuraportissa esitettyihin suosituksiin.

Tavoitteena helpottaa kolmansien maiden henkilöllisyyden tarkistamista

Ehdotusten
tavoitteena on EU:n tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen avulla
helpottaa kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden tarkistamista
ja selvittämistä. Tavoitteena on myös estää ja paljastaa väärän
henkilöllisyyden käyttö sekä tehostaa ulkorajavalvontaa ja parantaa EU:n
sisäistä turvallisuutta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments