Sijaisvanhempien sijaisten työ kuului työaikalain soveltamisalaan

13.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:10

Työaika – Työaikalain soveltamisala
Euroopan unionin oikeus – Työaikadirektiivi
Kanneaika

A, B, C ja D olivat työskennelleet
perheenomaista huoltoa ja hoitoa järjestävän työnantajan palveluksessa
olevien sijaisvanhempien (ns. lapsikylävanhemmat) sijaisina näiden
vuosilomien aikana ja muina vapaapäivinä. Sijaisten työaika oli
työsopimuksissa määritetty kokonaisina vuorokausina ja sijaistus oli
tapahtunut yleensä useamman vuorokauden pituisina jaksoina työnantajan
vahvistaman työvuorolistan mukaisena ajankohtana. Sijaiset olivat
asuneet työvuoronsa ajan lasten kodissa ja päättäneet itsenäisesti
käytännön työtehtäviensä järjestämisestä. Korkeimman oikeuden tuomiosta
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että työ kuului työaikalain
soveltamisalaan.

Kanteessa vaaditut työaikakorvaukset kuuluivat
työaikalain 38 §:ssä säädetyn kanneajan piiriin, minkä johdosta osa
vaadituista korvauksista hylättiin vanhentuneina. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments