Markkinaoikeus turvasi muut teleliittymien tiedot, paitsi ne joita säilytettiin vain viranomaistarpeita varten

1.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: tekijänoikeus – turvaamistoimi – tekijänoikeuslain 60 a §:n mukainen luovuttamismääräys – vakuus

Kuten edellä on todettu, hakijan
turvaamistoimivaatimuksen kohteena olevat tiedot ovat luonteeltaan
sellaisia, että ne häviävät ajan kulumisen seurauksena.
Tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n nojalla tietoja on säilytettävä
viranomaistarpeita varten yhdeksän kuukautta. Teleoperaattorin omia
tarpeita varten tietoja voi säilyttää vielä lyhyemmän ajan.

Edellä
todettu turvaamistoimihakemuksen kohteena olevien tietojen luonne
huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vaara Copyright Management
Services Ltd:n oikeuden toteutumisen estymisestä tai sen merkityksen
heikentymisestä on käsillä, ellei turvaamistoimenpidettä määrätä.

Näin
ollen markkinaoikeus katsoo, että hakijan vaatimus turvaamistoimen
myöntämisestä täyttää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa
säädetyt edellytykset vaaraedellytyksen osalta.

– – –

Markkinaoikeus määrää
oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 15.000 euron sakon uhalla
Elisa Oyj:n selvittämään ja säilyttämään tämän päätöksen liitteestä
ilmenevien teleliittymien tiedot liitteessä mainittuina aikoina
mahdollista myöhemmin tapahtuvaa luovuttamista varten lukuun ottamatta
niitä tietoja, joita Elisa Oyj tämän määräyksen täytäntöönpanohetkellä
säilyttää tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n nojalla pelkästään
viranomaistarpeita varten.

MAO:351/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments