Lainsäädännön arviointineuvosto: EU:n tietosuojalakia koskevassa esitysluonnoksessa on merkittäviä puutteita

8.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Esitysluonnoksen pohjalta ei todennäköisesti pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Hallituksen esitysluonnoksessa
ehdotetaan säädettäväksi uusi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja
täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta.
Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä
laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Arviointineuvosto
kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä
huolellisesti kilpailullisia vaikutuksia siitä, että seuraamusuhka on
erilainen viranomaisille ja ei-viranomaisille. Näitä vaikutuksia tulisi
arvioida. Esitysluonnoksen perusteella jää myös epäselväksi, miten
hallinnolliset seuraamukset koskevat kotitalouksia.

On
myönteistä, että laaja-alaisen asetuksen kansallista täytäntöönpanoa on
valmisteltu työryhmässä. Esitysluonnoksessa on selvitetty
perusteellisesti lain nykytilaa, oikeusperustaa ja oikeuskäytäntöä.

Kokonaisuutena
esitysluonnos on puutteellinen, eikä sen perusteella pysty muodostamaan
riittävää käsitystä lain vaikutuksista. Esitysluonnoksesta ei
esimerkiksi saa käsitystä lain taustalla olevasta EU:n asetuksesta eikä
sen vaikutuksista. EU:n tietosuoja-asetus on laaja-alainen ja merkittävä
kokonaisuus, jonka vuoksi täytäntöönpanolakia koskevassa hallituksen
esitysluonnoksessa olisi suositeltavaa käsitellä ainakin pääpiirteittäin
myös asetusta ja sen vaikutuksia.

Esitysluonnos on osin
vaikealukuinen. Koska EU:n tietosuoja-asetuksen soveltajakunta on laaja
ja lakia soveltavat lähinnä muut kuin asiantuntijat, täytäntöönpanoa
koskevan lainkin tulisi olla erityisen selkeä.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitystä tulisi korjata ennen kuin se voidaan antaa eduskunnalle käsiteltäväksi.

Tiedote: Arviointineuvosto tietosuojalaista: Hallituksen esitysluonnoksessa merkittäviä puutteita

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments