KKO esittää kansliapäällikkö Asko Välimaata jäsenekseen

16.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Välimaa toimii oikeusministeriön kansliapäällikkönä ja on aiemmin toiminut lainsäädäntöneuvoksena.

Korkein
oikeus esittää, että 1.4.2018 täytettävään jäsenen virkaan
nimitetään kansliapäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti Asko Välimaa.

Välimaa (s. 1963) toimii tällä hetkellä oikeusministeriön
kansliapäällikkönä. Ennen nykyistä virkaansa hän on toiminut lähes 20
vuoden ajan eri tehtävissä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla,
viimeksi osastopäällikkönä ja sitä ennen lainsäädäntöjohtajana. Välimaa
on osallistunut lainvalmisteluun myös Euroopan unionissa ja eräissä
kansainvälisissä toimielimissä.

Aikaisemmin Välimaa on toiminut useita vuosia tutkimus- ja
opetustehtävissä Helsingin yliopistossa, sekä rikos- ja prosessioikeuden
että yksityisoikeuden laitoksella. Hänen toimintansa niin yliopistossa
kuin lainvalmistelussakin on painottunut prosessioikeuteen. Lisäksi
Välimaa on toiminut lyhyen aikaa myös alioikeustuomarina ja
sivutoimisena esittelijänä korkeimmassa oikeudessa sekä uransa
alkuvaiheessa lakimiehenä asianajotoimistossa.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian
valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan
presidentti.

Täytettävänä oleva jäsenen virka vapautuu 1.4.2018 eläkkeelle jäävältä oikeusneuvos Gustav Byggliniltä.

Korkeimman oikeuden jäsenen virkaan esitetään kansliapäällikkö Asko Välimaata

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments