KHO hyväksyi hallintomenettelyssä annetun esiintymiskiellon, joka oli annettu asianosaisen isälle

1.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:17

Hallintoasia – Asiamies – Esiintymiskielto – Yksilöity asia – Suhteellisuusperiaate – Sananvapaus

X:n kaupungin sivistystoimen
johtaja oli kieltänyt B:tä esiintymästä poikansa A:n asiamiehenä tai
avustajana sivistystoimen johtajan päätöksessä tarkoitetun
koulutapaturma-asian käsittelyssä sivistystoimessa.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että A:lle sattuneeseen koulutapaturmaan
liittyvään opetuksen järjestäjän korvausvaatimukseen liittyviä lukuisia
erilaisia vaatimuksia voitiin hallintolain 12 §:n 2 momentin
esiintymiskieltosääntelyn kannalta pitää yhtenä asiana. Esiintymiskielto
ei korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevin perustein
loukannut B:n sananvapautta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi A:n
valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla oli hylätty A:n valitus
sivistystoimen johtajan päätöksestä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments