KHO esittää muutoksia oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön

14.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Myös oikeusapupalkkiosta menestyksekkäästi valittava asianajaja joutuu maksamaan 250 euron oikeudenkäyntimaksun.

Korkein
hallinto-oikeus (KHO) on tänään valtioneuvostolle tekemässään
lainsäädäntöesityksessä kiinnittänyt huomiota oikeudenkäyntimaksuja
koskevassa lainsäädännössä olevaan rakenteelliseen oikeusturvaongelmaan.
KHO on esittänyt lainsäädännön muuttamista tilanteen ratkaisemiseksi.

KHO:n esityksen mukaan nykyinen lainsäädäntö voi johtaa tietyissä
taloudellisia seuraamuksia koskevissa muutoksenhakuasioissa siihen, että
muutoksenhakija jää taloudellisesti tappiolle, vaikka hän voittaisi
asiansa. Tällainen tilanne voi syntyä, kun muutoksenhakija voittaa
asiansa vasta KHO:ssa. Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla
hallinto-oikeuden jo määräämä oikeudenkäyntimaksu voitaisiin poistaa
siinä tapauksessa, että KHO muuttaa hallinto-oikeuden ja
hallintoviranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa, joka on
tullut voimaan 1.1.2016. Tuomioistuinmaksulain myötä oikeudenkäynnin
maksullisuudesta on tullut pääsääntö, ja useat aiemmin maksutta
käsitellyt asiaryhmät ovat muuttuneet maksullisiksi. Lisäksi
oikeudenkäyntimaksujen tasoa on korotettu. Nykyisin oikeudenkäyntimaksun
suuruus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa yleensä 500 euroa ja
hallinto-oikeudessa yleensä 250 euroa.

 

KHO esittää muutoksia oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments