Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää rakennusurakkaa koskevassa asiassa

19.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:13

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste
Urakkasopimus

Urakoitsija vaati kanteessaan
tilaajalta suoritusta urakan loppuselvitystilaisuudessa osin riitaisiksi
jääneistä muutos- ja lisätyösaatavista sekä urakkahinnan
loppusuoritusta. Tilaaja kiisti kanteen vedoten asiassa
loppuselvitystilaisuuden jälkeen saavutettuun sovintoon. Käräjäoikeus
katsoi osapuolten saavuttaneen sovinnon kaikista urakkaan liittyvistä
erimielisyyksistä ja hylkäsi kanteen.

Urakoitsija vetosi
valituksessaan hovioikeudelle muun ohella siihen, että riidattomiksi
muodostuneiden saatavien maksuliikennettä kuvannutta asiakirjaa oli
tulkittu sen sanamuodon ja tarkoituksen vastaisesti sovinnoksi eikä
ratkaisussa ollut otettu huomioon rakennusurakan vakiintuneita
käytäntöjä rakennusaikaisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi.
Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa.

Korkeimman
oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
urakoitsijan valituksen johdosta hovioikeudessa ei ollut kysymys
yksinomaan näytön uudelleen arvioimisesta ja että hovioikeuden olisi
pitänyt myöntää jatkokäsittelylupa muutosperusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments