Isku tuomittiin maksamaan uhkasakko markkinaoikeuden antaman kiellon rikkomisen johdosta

7.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:
Martela Oyj > Isku Interior Oy

sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

20. Markkinaoikeus toteaa asiassa
olevan riidatonta, että Isku on tarjouspyynnön positioiden 2, 3 ja 16
tarkoittamien tuotteiden osalta sisällyttänyt tarjoukseensa tuotekortit,
joista kuhunkin on muun ohella sisältynyt piirrosmittakuvat, jotka ovat
olleet Martelan tuotteiden piirrosmittakuvia. Sanottuun nähden ja kun
otetaan huomioon edellä lausuttu markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla
päätöksellä numero 672/16 määrätystä kiellosta sekä se, että mainitut
piirrosmittakuvat ovat olleet omiaan antamaan käsityksen tarjottujen
tuotteiden ulkomuodosta, markkinaoikeus katsoo, että kyseisissä
piirrosmittakuvissa on ollut kyse Martelan tuotteiden kuvien
käyttämisestä sanotulla markkinaoikeuden päätöksellä määrätyn kiellon
tarkoittamassa mielessä.

22. Markkinaoikeus toteaa, ettei
asiassa ole edes väitettykään, etteikö edellä mainittu Iskun tarjous
olisi ollut sen itsensä laatima kaikilta osin ja siten myös
tuotekortteihin sisältyneiden piirrosmittakuvien käyttämisen osalta.
Asiassa ei ole esitetty myöskään muutoin sellaisia seikkoja, etteikö
Iskulla olisi katsottava olleen tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa
markkinaoikeuden 16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16
määrättyä kieltoa. Selvänä on pidettävä, ettei mainitun kiellon
noudattamiselle ole ollut myöskään oikeudellista estettä. Edellä
mainittuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei Isku ole esittänyt
pätevää syytä kyseisen kiellon noudattamatta jättämiselle. Tämän
perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei perusteita kiellon tehosteeksi
asetetun uhkasakon tuomitsematta jättämiselle ole käsillä.

Markkinaoikeus määrää markkinaoikeuden
16.11.2016 antamalla päätöksellä numero 672/16 Isku Interior Oy:lle
määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon Isku Interior Oy:n
maksettavaksi 50.000 euron määräisenä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments