Hovioikeus määräsi isyysasissa haudan avattavaksi kudosnäytteen ottamiseksi

1.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:15 Isyyden vahvistaminen
Perustuslaki -Perusoikeudet – Perustuslain etusija
Euroopan ihmisoikeussopimus
Yksityiselämän suoja
Yhdenvertaisuus

Hovioikeuden ratkaisussa
katsottiin, että haudan avaamista koskevan vaatimuksen hylkääminen
oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:n 1 ja 2
momentin nojalla olisi kysymyksessä olevassa asiassa perustuslain
106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa
perustuslain ja sen 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojaa
koskevan säännöksen kanssa. Haudan avaamista tutkittavan näytteen
ottamista varten koskeva kielto jätettiin perustuslain vastaisena
tässä tapauksessa soveltamatta. Hauta voitiin avata
oikeusgeneettisestä isyystutkimuslaissa tarkoitetun kudosnäytteen
ottamiseksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments