Euroopan unionin neuvosto: Energiatehokkaat rakennukset: EU-suurlähettiläät hyväksyivät sopimuksen

2.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-suurlähettiläät vahvistivat 31.1 puheenjohtajamaa Viron ja Euroopan parlamentin välillä joulukuussa 2017 saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamisesta

Direktiivi parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja edistää niiden peruskorjaamista.
Yksi sen pitkän aikavälin tavoitteista on tehdä nykyisin hyvin
energiatehottomasta Euroopan rakennuskannasta hiilivapaa. Direktiivillä
edistetään kustannustehokasta peruskorjausta, otetaan käyttöön rakennusten älykkäiden ratkaisujen indikaattori ja yksinkertaistetaan lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksia. Sillä lisätään myös sähköistä liikkuvuutta varustamalla pysäköintipaikkoja sähköajoneuvojen latauspisteillä.

Aikataulu ja seuraavat vaiheet

Rakennusten
energiatehokkuusdirektiivin tarkistamisella muutetaan direktiiviä
2010/31/EU. Sillä täydennetään energiatehokkuusdirektiivin mukaisia
toimenpiteitä sekä tuotteiden energiatehokkuutta koskevaa
EU-lainsäädäntöä. Se on osa komission 30. marraskuuta 2016 esittämää puhtaan energian säädöspakettia.

Neuvosto
sopi neuvottelukannasta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin
tarkistamiseen kesäkuussa 2017. Sen jälkeen neuvoteltiin Euroopan
parlamentin kanssa. Tämänpäiväinen päätös vahvistaa puheenjohtajamaa
Viron ja Euroopan parlamentin edustajien välillä 19. joulukuuta 2017
saavutetun alustavan yhteisymmärryksen.

Neuvoston ja parlamentin
virallisen hyväksynnän jälkeen direktiivi julkaistaan EU:n virallisessa
lehdessä ja se tulee voimaan siitä 20 päivän kuluttua. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on 20 kuukautta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments