Euroopan komissio: Tuloksia tuottava EU-komissio esittää ideoita EU:n tehostamiseksi

14.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään esittänyt joukon käytännön toimia, joilla voitaisiin tehostaa EU:n työskentelyä ja parantaa EU:n toimielinten johtajien ja unionin kansalaisten yhteyksiä. Toimia on tarkoitus käsitellä 23. helmikuuta 2018 pidettävässä EU-johtajien epävirallisessa tapaamisessa

Kärkiehdokkaat: vuoden 2014 vaaleista saadut kokemukset

Vuoden
2014 vaaleissa tiivistettiin kolmen EU:n toimielimen suhdetta ja
tehostettiin niiden työtä, minkä ansiosta ne saattoivat sopia yhteisestä
työohjelmasta viiden vuoden toimikaudelle. Juuri tämä auttoi
Jean-Claude Junckerin komissiota työskentelemään entistä poliittisemmin
ja keskittymään siihen, missä unioni tuottaa parhaita tuloksia. Muut
asiat jätettiin jäsenvaltioiden vastuulle.

Puheenjohtaja
Juncker totesi unionin tilaa koskeneessa vuoden 2017 puheessaan, että
vastaisuudessakin olisi nimettävä kärkiehdokkaita vuoden 2014 tapaan.
Euroopan komissio on tänään esittänyt, miten menettelyä voitaisiin
parantaa nykyisten perussopimusten pohjalta, samalla kun varmistetaan
tasapaino EU:n toimielinten välillä ja jäsenmaiden kesken. Komissio
ehdottaa muun muassa, että puolueita kehotettaisiin valitsemaan
kärkiehdokkaat aikaisin, jo ennen vuoden 2018 loppua, ja aloittamaan
kampanjansa totuttua aiemmin. Näin äänestäjille jäisi enemmän aikaa tutustua ehdokkaisiin ja heidän poliittisiin ohjelmiinsa.

Komissio suosittaa lisäksi, että kansallisten puolueiden ja Euroopan tason puolueiden välinen yhteys tuotaisiin selvemmin esiin.
Kansallisten puolueiden olisi kerrottava avoimemmin, mihin Euroopan
tason puolueisiin ne ovat sidoksissa, esimerkiksi käyttämällä niiden
logoja vaalimateriaaleissaan. Niiden pitäisi myös ottaa selkeästi kantaa
tärkeisiin EU-tason kysymyksiin. Lisäksi olisi hyvä ilmoittaa, mihin
Euroopan parlamentin poliittiseen ryhmään ne liittyisivät ja kenet ne
valitsisivat Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kokoonpano

Eurooppa-neuvostossa kokoontuvien johtajien on päätettävä Euroopan parlamentin ehdotuksen perusteella Euroopan parlamentin kokoonpanosta kaudella 2019–2024 sekä siitä, mitä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta vapautuneille paikoille tehdään.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments