EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

22.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 92/85/ETY – Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä – 2 artiklan a alakohta – 10 artiklan 1–3 alakohta – Kielto irtisanoa työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana – Soveltamisala – Erityiset tapaukset, jotka eivät liity asianomaisen työntekijän tilaan – Direktiivi 98/59/EY – Työntekijöiden joukkovähentäminen – 1 artiklan 1 kohdan a alakohta – Syy, joka ei liity yksittäisiin työntekijöihin – Raskaana oleva työntekijä, joka on irtisanottu työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä – Irtisanomisen perustelut – Asianomaiselle työntekijälle myönnettävä etusija pysyä yrityksen palveluksessa – Etusija siirtämisessä toisiin työtehtäviin

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Katalonian itsehallintoalueen ylioikeus, Espanja).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen
kannustamiseksi työssä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin
92/85/ETY (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL 1992, L 348, s. 1) 10 artiklan 1 ja
2 alakohdan sekä työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun neuvoston
direktiivin 98/59/EY (EYVL 1998, L 225, s. 16) 1 artiklan 1 kohdan
a alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä Jessica
Porras Guisado ja toisaalta Bankia SA, ammattiliittojen eri
ammattiosastoja ja Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(palkkaturvarahasto, Espanja) ja joka koskee sen lainmukaisuutta, että
Porras Guisado irtisanottiin työntekijöiden joukkovähentämisen
yhteydessä hänen ollessaan raskaana.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Toimenpiteistä
raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi
työssä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY (kymmenes
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi) 10 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, ettei se
ole esteenä kansalliselle säännöstölle, joka mahdollistaa raskaana
olevan työntekijän irtisanomisen työntekijöiden joukkovähentämistä
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun
neuvoston direktiivin 98/59/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetun joukkovähentämisen perusteella.

2)      Direktiivin
92/85 10 artiklan 2 alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä
kansalliselle säännöstölle, jonka nojalla työnantaja voi irtisanoa
raskaana olevan työntekijän joukkovähentämisen yhteydessä esittämättä
hänelle muita syitä kuin ne, jotka ovat kyseisen joukkovähentämisen
perusteena, kunhan ilmoitetaan ne objektiiviset perusteet, jotka on
otettu huomioon irtisanottavien työntekijöiden nimeämiseksi.

3)      Direktiivin
92/85 10 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, että tämä säännös on
esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa raskaana olevan, äskettäin
synnyttäneen tai imettävän työntekijän irtisanomista ei lähtökohtaisesti
kielletä ennaltaehkäisevästi ja jossa säädetään vain tällaisen
irtisanomisen mitättömyydestä silloin, kun se on laiton, korvaukseksi.

4)      Direktiivin
92/85 10 artiklan 1 alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä
kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan raskaana oleville, äskettäin
synnyttäneille tai imettäville työntekijöille ei direktiivissä 98/59
tarkoitetun joukkovähentämisen yhteydessä anneta ennen tätä
joukkovähentämistä etusijaa pysyä yrityksen palveluksessa eikä myöskään
etusijaa siirtämisessä toisiin työtehtäviin, mutta jäsenvaltioilla
säilyy kuitenkin oikeus taata raskaana oleville, äskettäin
synnyttäneille tai imettäville työntekijöille direktiivin säännöksiä
parempi suoja.

Linkki asiaan C-103/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments