Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen

25.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtakunnansyyttäjä sai joulukuussa tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Päätöksessä on arvioitu
valtakunnansyyttäjä Nissisen toimintakykyä kaikissa tehtävissään ja
sitä, kuinka tuomio vaikuttaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiin.


Valtakunnansyyttäjän tehtävä on virka, jonka hoitamisessa voidaan
edellyttää erityistä moitteettomuutta. Valtakunnansyyttäjän nauttima
luottamus ja uskottavuus ovat keskeinen osa hänen toimintakykyään.
Esimiesasemassa ja virastopäällikkönä häneen voidaan kohdistaa
korkeampia vaatimuksia kuin virkamieheen yleensä, toteaa oikeusministeri
Antti Häkkänen.

Valtioneuvoston päätöksen
perusteluissa huomioidaan korkeimman oikeuden tuomio, jonka mukaan
Nissisen menettely osoittaa merkittävää moitittavuutta. Teko on ollut
tahallinen. Valtakunnansyyttäjällä on vaativa johtamis- ja
lainkäyttötehtävä. Hän edustaa oikeusjärjestelmään keskeisesti kuuluvaa
instituutiota, jolta edellytetään erityistä luotettavuutta.
Valtioneuvosto katsoo, ettei Nissinen enää ole täysin toimintakykyinen
hoitamaan kaikkia valtakunnansyyttäjälle kuuluvia tehtäviä.

Valtakunnansyyttäjän
tulee pystyä johtamaan, kehittämään ja ohjaamaan syyttäjälaitoksen
toimintaa kaikissa tilanteissa. Valtioneuvosto katsoo, että
valtakunnansyyttäjän asemassa osittainenkin toimintakyvyn puute on
syyttäjälaitoksen kannalta ongelmallinen. Sillä on välitön vaikutus koko
oikeusjärjestelmän uskottavuuteen.

Valtioneuvoston irtisanomispäätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valtakunnansyyttäjä Nissiselle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Oikeusministeriö käynnistää pikaisesti valtakunnansyyttäjän viran hakuprosessin.

Valtioneuvosto irtisanoi valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments